Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i Fundusze

 

W 2013 roku WFOŚ i GW w Warszawie dofinansował  konkurs „Porządkujemy lasy" – II edycja, w formie dotacji, w kwocie 9999,93 zł.