Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

 Pracownicy Służby Leśnej są zapraszani na spotkania z młodzieżą do szkół na prelekcje, a także prowadzą zajęcia bezpośrednio w terenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, znaczenia lasu i zasad zachowania się w lesie. Oprócz edukacji leśnej prowadzonej na ścieżce przyrodniczej i w szkołach Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju formach zajęć edukacyjnych takich jak konkursy i olimpiady wiedzy ekologicznej.

Spotkania edukacyjna dla dzieci i młodzieży można przygotować w obiektach edukacyjnych Nadleśnictwa, jak i ramach zajęć lekcyjnych w szkołach i przedszkolach. 

W razie pytań, możliwości zorganizowania spotkania z pracownikami, czy innymi sprawami związanymi z edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieży prosimy o kontakt z:

Maja Dygul-Nastaszyc
maja.dygul@olsztyn.lasy.gov.pl
tel. 23 672 45 16 wewn. 332