Głównym gatunkiem lasotwórczym Nadleśnictwa jest sosna, która w znacznym udziale rośnie na gruntach porolnych i tworzy drzewostany jednowiekowe i jednogatunkowe. Wynika stąd duża podatność na szkody od owadów. W ostatnim okresie największe zagrożenie wystąpiło w czasie gradacji brudnicy mniszki w latach 1981-1983.  W 1994 na powierzchni 90 ha, w drzewostanach zaatakowanych przez tego owada, wykonano zabieg ratowniczy z użyciem sprzętu lotniczego. 

Występowanie szkodników pierwotnych ma w chwili obecnej charakter sporadyczny. Rozwój gradacyjny szkodników pierwotnych na terenie Nadleśnictwa jest utrudniony ze względu na duże rozdrobnienie kompleksów. Wpływ na masowe pojawy szkodników ma także wzrost naturalnego oporu środowiska, który jest wynikiem między innymi profilaktycznych działań gospodarczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drzewostan dębowy uszkodzony przez opiętka dwuplamkowego (Agrilus biguttatus Oliv.)
 
 
 

Największe zagrożenie od patogenicznych grzybów występuje ze strony huby korzeniowej. Jest to wynikiem znacznego udziału drzewostanów na gruntach porolnych. Wzrasta również wyraźnie zagrożenie od szkód powodowanych przez grzyby z rodzaju Armillaria (opieńka). 

 
Realizacja zadań z ochrony lasu w 2014r.

 

Realizacja zadań z ochrony lasu w 2015r.

Realizacja zadań z ochrony lasu w 2016r.

 

Informacja rzeczowa

Jednostka

Zakres rzeczowy

Koszty [zł] netto

Zbiór materiałów prognostycznych

Próbne poszukiwania owadów – zbiór jaj, gąsienic, poczwarek, motyli, egzuwi, poczwarek

w ściółce

próby

49

2469,00

w glebie

próby

34

140,25

z drzew próbnych

szt.

 

 

Zwalczanie patogenicznych owadów

ryjkowce

ha

 

 

szkodniki wtórne – pułapki klasyczne

szt.

43

60,00

szkodniki wtórne – pułapki feromonowe

szt.

90

1052,7

szkodniki wtórne – drzewa trocinkowe

ha

 

3127,10

szkodniki wtórne – zwalczanie mechaniczne na surowcu drzewnym

m3

 

 

Profilaktyka i zwalczanie patogenicznych grzybów

mechaniczne

ha

11,46

779,28

biologiczne

ha

10,04

4754,48

Ochrona ptaków i drobnych ssaków owadożernych

liczba wywieszonych nowych skrzynek, karmików, schronów

szt.

270

4864,72

liczba konserwowanych skrzynek, schronów

szt.

1659

11778

karma dla ptaków

kg

658

2895,20

Ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę

grodzenie upraw

ha

1,98

13145,99

zabezpieczanie upraw przed zwierzyną - mechaniczne

ha

66,66

59967,29

zabezpieczanie upraw przed zwierzyną - repelenty

ha

21,46

12255,07

Pozostałe prace z ochrony lasu

Porządkowanie lasu – zbieranie śmieci

mp

278

47628,40

RAZEM:                                                                       164917,48

Realizacja zadań z ochrony lasu w 2017r.

Informacja rzeczowa

Jednostka

Zakres rzeczowy

Koszty [zł] netto

Zbiór materiałów prognostycznych

Próbne poszukiwania owadów – zbiór jaj, gąsienic, poczwarek, motyli, egzuwi, poczwarek

w ściółce

próby

50

2520,00

w glebie

próby

2

25,50

z drzew próbnych

szt.

   

Zwalczanie patogenicznych owadów

ryjkowce

ha

   

szkodniki wtórne – pułapki klasyczne

szt.

51

120,00

szkodniki wtórne – pułapki feromonowe

szt.

90

15520,20

szkodniki wtórne – drzewa trocinkowe

ha

3654

 

szkodniki wtórne – zwalczanie mechaniczne na surowcu drzewnym

m3

16

816,00

Profilaktyka i zwalczanie patogenicznych grzybów

mechaniczne

ha

1,17

79,56

biologiczne

ha

3,22

547,16

Ochrona ptaków i drobnych ssaków owadożernych

liczba wywieszonych nowych skrzynek, karmików, schronów

szt.

95

1874,00

liczba konserwowanych skrzynek, schronów

szt.

1700

12659,00

karma dla ptaków

kg

611

2688,40

Ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę

grodzenie upraw

ha

3,90

31571,90

zabezpieczanie upraw przed zwierzyną - mechaniczne

ha

96,22

67901,22

zabezpieczanie upraw przed zwierzyną - repelenty

ha

49,45

21590,49

Pozostałe prace z ochrony lasu

Porządkowanie lasu – zbieranie śmieci

mp

250,50

44186,62

Razem                                                                              202100,05