Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Ciechanów poprzez swoje położenie ma ciągły kontakt z wieloma szkołami z terenu miasta jak i okolicznych miejscowości. Pracownicy Służby Leśnej są zapraszani na spotkania z młodzieżą do szkół na prelekcje, a także prowadzą zajęcia bezpośrednio w terenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, znaczenia lasu i zasad zachowania się w lesie. Oprócz edukacji leśnej prowadzonej na ścieżce przyrodniczej i w szkołach Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju formach zajęć edukacyjnych takich jak konkursy i olimpiady wiedzy ekologicznej.
 
 

Leśna ścieżka przyrodnicza

Prezentowany obiekt został zaprojektowany w formie pętli o długości około 6 kilometrów. Trasa przemarszu ze względu na małe deniwelacje terenu, jest stosunkowo mało uciążliwa i dostępna dla turystów nawet o niskim przygotowaniu fizycznym. 
Na trasie ścieżki umieszczono 33 tablice tematyczne. W celu zilustrowania prezentowanych zagadnień rozmieszczono na szlaku urządzenia i materiały wykorzystywane w gospodarce leśnej. 
Jednym z ciekawszych obiektów na trasie ścieżki, wykonanych przez człowieka, jest remiza leśna. Stanowi ona kilkuarowy teren we wnętrzu drzewostanu, obsadzony miododajnymi krzewami i drzewami, często obradzającymi owocami. Miejsce to tworzone jest jako przyszłe środowisko życia pożytecznych owadów i drobnych ptaków, które korzystnie wpływają na stan zdrowotny lasu. 
Integralną częścią ścieżki dydaktycznej są miejsca do odpoczynku, w których rozmieszczono proste urządzenia rekreacyjne - ławy, stoły, wiaty. Punkty te zostały połączone z przystankami tematycznymi, tak aby można prowadzić w nich dyskusję. 
Na początku ścieżki znajduje się miejsce pamięci narodowej Na obszarze tym hitlerowcy stracili setki chorych i kalekich ludzi z całej Ziemi Ciechanowskiej. Tutaj również pochowano w zbiorowej mogile bezimienne ofiary faszystowskiego terroru. 
Trasę ścieżki kończy duże miejsce na ognisko, które planowane jest w formie półkolistej wiaty otaczającej palenisko. 
Prezentowany obiekt dysponuje dużym parkingiem z utwardzoną i oznakowaną drogą dojazdową od trasy nr 60., dostosowaną do wjazdu autokarów. 

 

 

Izba edukacyjna w zabytkowej leśniczówce w Bardonkach

W byłej kancelarii leśnictwa w leśniczówce Bardonki, Nadleśnictwo Ciechanów utworzyło Salę Edukacyjną (zieloną klasę) dla dzieci i młodzieży. W ramach dotacji z WFOŚiGW w Warszawie zostały zakupione tablice i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć z zakresu edukacji leśnej.