Wydawca treści

Monitoring wzbranych gatunków i lasów HCVF

Nadleśnictwo Ciechanów prowadzi regularny monitoring wybranych cennych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia wszelkich działań mogących zaszkodzić ekosystemom leśnym.
Regionalna lista gatunków chronionych lub rzadkich regionalnie.pdf

Lista wybranych gatunków chronionych według preferowanych siedlisk.pdfMateriały do pobrania