Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Ciechanów prowadzone są prace mające na celu aktualizację powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi i propozycje własne dotyczące nowych obszarów HCFV można zgłaszać do Nadleśnictwa.
Pytania dotyczące lokalizacji lasów, ich funkcji oraz istniejących form ochrony przyrody prosimy kierować do miejscowych leśniczych oraz do biura Nadleśnictwa (osoba odpowiedzialna – Maja Dygul-Nastaszyc tel (023) 6724516, maja.dygul@olsztyn.lasy.gov.pl ). 
 
Zasady gospodarowania w lasach HCVF
 

 

Zestawienie powierzchni gruntów HCVF w Nadleśnictwie Ciechanów

 

Nadleśnictwo

Kategoria ochronności HCVF

RAZEM

[ha]

1_1_a

1_1_b

1_2

2

3_1

3_2

4_1

4_2

6

Ciechanów

18,92

 

14,20

 

 

63,89

1 356,32

677,02

3,15

2 133,50

 

 

 

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na rozkładające się drewno - powierzchnie referencyjne

Wykaz powierzchni wytypowanych jako ekosystemy referencyjne na terenie Nadleśnictwa Ciechanów

 

Osoby wyznaczone do kontaktu: tel.: (023)6724516
 
- w zakresie merytorycznym:
 
Z-ca Nadleśniczego Tomasz Dróżdż - tomasz.drozdz@olsztyn.lasy.gov.pl
Inż. Nadzoru Zbigniew Łukasiak - zbigniew.lukasiak@olsztyn.lasy.gov.pl
Spec SL. Maja Dygul-Nastaszyc - maja.dygul@olsztyn.lasy.gov.pl
 
- w zakresie wizualizacji danych na mapach numerycznych
 
Spec. Mariusz Opas - mariusz.opas@olsztyn.lasy.gov.pl