Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Zadania z zakresu hodowli mają kluczowe znaczenie dla kształtowania środowiska naturalnego regionu. Nadleśnictwo Ciechanów szczególne znaczenie na tym obszarze przywiązuje do kształtowania stref ekotonowych na granicy ekosystemów leśnych i polnych, ochrony i wzbogacania bioróżnorodności oraz właściwego kształtowania stosunków wodnych.

Zadania z zagospodarowania lasu – wykonanie [ha]

Prace leśne

2014

2015

2016

2017

Odnowienie zrębów zupełnych

12,96

16,92

19,98

 20,82

- w tym odnowienia naturalne

5,30

2,49

 

17,55

Odnowienia po rębniach złożonych

22,66

33,30

30,93

42,42

Odnowienia halizn i płazowin

 

 

 

 

Zalesienia gruntów porolnych

4,36

 

5,49

4,99

Odnowienia pod osłoną drzewostanu – wprowadzenie II piętra

 

0,50

 

 

Poprawki

3,55

3,51

0,82

6,14

Pielęgnowanie upraw

157,26

171,38

179,38

203,58

Wprowadzenie podszytów

 

 

 

 

Czyszczenia wczesne

144,47

91,52

82,22

83,43

Czyszczenia późne

115,27

124,67

102,68

116,91

Trzebieże wczesne

224,11

118,80

133,36

189,98

Trzebieże późne

456,87

507,85

362,85

385,16

 

Sadzonki świerka pospolitego ze Szkółki Leśnej w Sulerzyżu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Sadzonki świerka pospolitego ze Szkółki Leśnej w Sulerzyżu