Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

 

Nadleśnictwo Ciechanów sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatów:

ciechanowskiego – 7220,91 ha

mławskiego – 1585,22 ha

płońskiego – 1881,00 ha

przasnyskiego - 167,14 ha


Leśniczowie w ramach zasięgu leśnictw prowadzą nadzór zarówno nad lasami państwowymi jak i innych własności.

 

Bardzo duże znaczenie Nadleśnictwo przywiązuje do zalesiania gruntów porolnych. W roku 2002 i 2003 na terenie Nadleśnictwa zrealizowano zalesienia w ramach Ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.2001.nr 73. poz.764) Objęły one powierzchnię odpowiednio – 38,66 ha i 101.35 ha

Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w informowaniu rolników o możliwościach zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sporządza „Plany Zalesień" do podjętych już działań.

REALIZACJA PLANÓW ZALESIEŃ W RAMACH PROW

Rok planu

Powierzchnia

Zalesienia sztuczne

Sukcesja naturalna

2005

41,79

 

2006

105,57

 

2007

35,16

 

2008

31,75

14,02

2009

26,99

10,27

2010

40,82

 

2011

47,95  
2012

97,57

 

                   2013     26,24ha

                   2014

                   2015       6,26ha

                   2016       1,65ha


Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zamieszczone są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Druk wniosku o spąrządzenie "Planu zalesienia"