Lista aktualności Lista aktualności

Szlifowanie wiedzy i umiejętności

W dniu 12.01.2016r. w Nadleśnictwie Ciechanów odbyło się szkolenie z pielęgnowania lasu, w którym uczestniczyli pracownicy służby leśnej (leśniczowie i podleśniczowie) . Szkolenie prowadzone przez Inżyniera Nadzoru, pana Zbigniewa Łukasiaka, składało się z dwóch części: teoretycznej przeprowadzonej w biurze nadleśnictwa oraz terenowej w Leśnictwie Lekowo. Omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem zabiegów pielęgnowania gleby, PIEL,CW, CP, TW, TP.
Uczestnicy szkolenia wykazywali duże zainteresowanie problematyką pielęgnowania lasu wynikiem, czego była ożywiona dyskusja i wymiana doświadczeń.