Lista aktualności Lista aktualności

Szkody łowieckie. Gdzie zgłaszać?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22.03.2018r (od 1 kwietnia 2018) nowelizującej Prawo łowieckie, Nadleśnictwo Ciechanów informuje, że podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalanie wyskości odkszkodowania jest obecnie ogran wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwej ze względu na miejsce występowania szkody. 

Na poddstawie art. 46, ust 2 pkt.1-3 szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściela gruntu lub posiadacza uprawy. 

Materiały do pobrania