Lista aktualności Lista aktualności

XI Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Ziemia – mój dom”

Dnia 21.04..2017r. w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie odbył się XI konkurs wiedzy ekologicznej. W turniejowej zabawie wzięły udział następujące placówki: Miejskie Przedszkole Nr 4, 5, 8 oraz dzieci z oddziału „zerowego" ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Turniej przebiegał w miłej atmosferze, a treści przyrodnicze przeplatały się z konkurencjami sprawnościowymi. Dzieci podczas rozwiązywania poszczególnych zadań wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą. Wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami a za uzyskane wysokie wyniki w konkursie otrzymali nagrody. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.